Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện công tác thu thuế giá trị gia tăng ở Chi cục thuế thành phố Nam Định
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Đặng, Vũ Tùng
Keywords: Quản lý thuế; Chi cục thuế Nam Định
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn phân tích làm rõ lý luận về công tác quản lý thu thuế GTGT; đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT ở thành phố Nam Định và đề xuất các giải pháp có tính khả thi để tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT tại Nam Định trong thời gian tới.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7594
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273880.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273880.TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 108,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.