Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số A1 và mũ số A2 của hàm tuổi bền T=A1VA2 tới hàm chi phí gia công K khi tiện
Authors: Kitnakhone Simuangvong
Advisor: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Chế tạo máy
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tối ưu hoá quá trình gia công cắt gọt một yêu cầu tất yếu khách quan. Hàm chi phí gia công khi tiện. Ảnh hưởng của hệ số A1 và mũ số A2 của hàm tuổi bền T=A1VA2 tới hàm chi phí gia công K khi tiện
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/766
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000232086.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.