Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tạo cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác thiết kế qui trình công nghệ và trang bị công nghệ gia công cơ khí
Authors: Nguyễn Hữu Trình
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Chế tạo máy; Gia công cơ khí; Phần mềm ứng dụng
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử cho các chi tiết đồ gá gia công cơ khí thông dụng, cho các thiết kế quy trình công nghệ và trang bị công nghệ gia công cơ khí gồm: các tài liệu thiết kế và phần mềm quản lý chung, giúp người dùng tra cứu và sử dụng nhanh, tiện dụng trong quá trình thiết kế
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/768
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000232087.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000232087.TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 134,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.