Bg-Điện tử viễn thông (4)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4

  • 133861.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đào Hải Tùng (2004)

  • Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.

  • 000000255209.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đào Hưng;  Advisor : Đỗ Trọng Tấn (2012)

  • Khái quát chung về mạng Adhoc. Định tuyến tối ưu trong mạng Adhoc. Mô phỏng và đánh giá hiệu năng các giao thức định tuyến.