Bg-Điện tử viễn thông (6)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Xuân Tiến;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2011)

 • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Các yêu cầu truyền động thang máy. Bộ điều khiển PLC. Các giải thuật điều khiển thang máy. Lập trình điều khiển thang máy. Mô phỏng thang máy

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lý Trung Thành;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2011)

 • Trình bày về khảo sát trước khi thiết kế một hệ thống mạng LAN. Thiết kế hệ thống mạng LAN. Thiết kế địa chỉ và đặt tên. Lựa chọn giao thức cho hệ thống mạng triển khai. Xây dựng hệ thống bảo mật cho hệ thống mạng triển khai. Thiết kế đường truyền vật lý trong mạng LAN. Mạng LAN ảo trong hệ thống mạng triển khai. Thiết kế và mô phỏng mạng LAN của trường Trung cấp nghề Sơn La.

 • 133861.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Hải Tùng (2004)

 • Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.

 • 000000255209.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Hưng;  Advisor : Đỗ Trọng Tấn (2012)

 • Khái quát chung về mạng Adhoc. Định tuyến tối ưu trong mạng Adhoc. Mô phỏng và đánh giá hiệu năng các giao thức định tuyến.