Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Advisor: Nguyễn, Bình Giang
Keywords: Quản trị nhân lực; Đội ngũ giảng viên; Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng giáo viên. Nêu thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên tại trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật Hồng Lam.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8282
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295842-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 154,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295842.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.