Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại Maritime Bank Chi nhánh Nam Định.
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Loan
Advisor: Phạm, Thị Kim Ngọc
Keywords: Hài lòng của khách hàng; Maritime Bank
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về sự hài lòng của khách hàng trong hoạt động Ngân hàng và mô hình nghiên cứu. Nêu thực trạng sự hài lòng của khách hàng tại Maritime Bank Chi nhánh Nam Định và đề xuất một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8390
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296369.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 6,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296369-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 154,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.