Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển tiền tại Ngân hàng Hợp tác.
Authors: Nguyễn, Thị Bích Huệ
Advisor: Cao, Tô Linh
Keywords: Dịch vụ chuyển tiền; Hài lòng của khách hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển tiền trong ngân hàng thương mại ; đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng Hợp tác và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chuyển tiền tại ngân hàng.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8479
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296232.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 4,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296232-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 133,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.