Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phúc Yên.
Authors: Lê, Thị Thắm
Advisor: Trần, Văn Bình
Keywords: Dịch vụ ngân hàng; Hài lòng của khách hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận liên quan đến dịch vụ ngân hàng và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ này, đồng thời đưa ra mô hình nghiên cứu áp dụng cho Vietinbank Phúc Yên, đánh giá sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng từ đó đề xuất định hướng chiến lược phát triển cho ngân hàng Vietinbank Phúc Yên.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8492
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296202.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296202-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 144,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.