Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng các công cụ của lean giúp loại bỏ lãng phí tại Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Nghĩa Lộc.
Authors: Trần, Hưng Đường
Advisor: Nguyễn, Danh Nguyên
Keywords: Doanh nghiệp; Lãng phí; Tồn kho
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về lean và các khái niệm lean trong công ty. Áp dụng các công cụ của lean phân tích các lãng phí ở Công ty CP xây dựng & sản xuất vật liệu Nghĩa Lộc. Đề xuất loại bỏ lãng phí tại Công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8883
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297475.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297475-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 134,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.