Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
Authors: Bùi, Huy Hoàn
Advisor: Ngô, Trần Ánh
Keywords: Dịch vụ; Chất lượng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về quản trị chất lượng dịch vụ. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8954
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297194.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297194-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 243,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.