Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
Authors: Ngô, Quang Tài
Advisor: Trần, Việt Hà
Keywords: Thuế GTGT; Quản lý
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Một số vấn đề lý luận về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Nêu thực trạng, đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Anh Sơn.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/8997
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297168.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 988,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297168-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 169,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.