Bg-Môi trường (8)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần Mai Phương;  Advisor : Lê Văn Cát (2006)

  • Trình bày tổng quan hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt, các phương pháp xử lý amoni, các công trình nghiên cứu xử lý amoni của nước sinh hoạt, nội dung nghiên cứu. Cơ sở khoa học của phương pháp trao đổi ion. Thực nghiệm nghiên cứu. Kết quả và thảo luận.