Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Ninh Bình.
Authors: Nguyễn, Thị Minh Ngọc
Advisor: Trần, Thị Bích Ngọc
Keywords: Thuế thu nhập cá nhân; Quản lý; Ninh Bình
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Lý luận chung về thuế và quản lý thuế thu nhập cá nhân. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh Ninh Bình.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9045
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297226.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 698,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297226-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 140,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.