Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng phương pháp định lượng vào quản lý rủi ro trong công tác vận hành nhà máy và đường ống dẫn khí đốt cao áp của Công ty đường ống Khí Nam Côn Sơn.
Authors: Nguyễn, Ninh Bình
Advisor: Trần, Văn Bình
Keywords: Doanh nghiệp; Quản lý; Rủi ro
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về quản lý rủi ro và phương pháp quản lý định lượng các rủi ro gây mất an toàn trong vận hành hệ thống đường ống dẫn khí đốt cao áp. Áp dụng, phân tích tính toán định lượng rủi ro đối với tác nhân gây mất an toàn hệ thống đường ống dẫn khí của Công ty đường ống dẫn Khí Nam Côn Sơn. Kết quả thực hiện, kiến nghị giảm thiểu tác động các rủi ro, và đề xuất mở rộng mô hình.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9187
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297285.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 3,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297285-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 163,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.