Thông tin tài liệu


Title: An ninh và bảo mật trong Wimax
Authors: Hoàng Thị Quỳnh Lan
Advisor: Nguyễn Viết Nguyên
Keywords: Mạng viễn thông; An ninh
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về mạng Wimax. Kiến trúc mạng truy cập Wimax. Vấn đề an ninh và bảo mật trong Wimax. Các lỗ hổng và mối đe dọa trong an ninh Wimax và các giải pháp khắc phục các vấn đề này.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/924
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255250.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 3,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255250-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 190,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.