Thông tin tài liệu


Title: Biện pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt của Công ty cấp nước Hải Phòng.
Authors: Kim, Văn Đức
Advisor: Dương, Mạnh Cường
Keywords: Nước sinh hoạt; Chất lượng; Hải Phòng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về chất lượng sản phẩm. Nêu thực trạng chất lượng nước sinh hoạt tại Công ty cấp nước Hải Phòng. Biện pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt tại công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9334
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

42

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297184.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297184-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 200,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.