Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tìm hiểu chuẩn MPEG-4 và phương pháp tiên tiến nén video theo chuẩn MPEG26 và H.264
Authors: Phan Tiến Dũng
Advisor: Nguyễn Thị Hoàng Lan
Keywords: Truyền hình số; Chuẩn MPEG-4
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về Video số và chuẩn MPEG-4,các thành phần của chuẩn MPEG-4.Tìm hiểu MPEG-4 Visual và các đặc tả nội dung,mã hoá các khung hình chữ nhật,vùng có hình bất kỳ,video liên hoàn cấu trúc H.264 mô tả dòng cơ bản,mô tả chính,truyền tải H.264.Nghiên cứu các kỹ thuật tiên tiến cải thiện khả năng dự đoán dựa vào nội dung trong H264/AVC thiết kế và cài đặt một số giải thuật trong công nghệ nén video theo chuẩn MPEG-4
Description: Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9463
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133955.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 780,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.