Thông tin tài liệu


Title: Tương tác người máy sử dụng tiếng nói
Authors: Mai Chí Dũng
Advisor: Trịnh Văn Loan
Keywords: Tương tác người máy; Tiếng nói
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Các đối tượng trong lĩnh vực tương tác người máy,con người thị giác,thính giác,xúc giác,bộ nhớ của người cảm giác;máy tính tương tác người máy sử dụng tiếng nói;phát triển ứng dụng tiếng nói các phương pháp nhận dạng và tổng hợp tiếng nói chương trình trợ giúp lập trình pascal
Description: Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9464
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133956.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.