Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và cải tiến một số kỹ thuật giấu thông tin trong môi trường ảnh
Authors: Dương Đức Hải
Advisor: Nguyễn Ngọc Bình
Keywords: Giấu thông tin; Bảo mật thông tin
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về các phương pháp bảo mật thông tin, giấu thông tin trong ảnh, một số thuật toán giấu tin trong ảnh, triển khai ứng dụng
Description: Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9465
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133943.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 3,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.