Thông tin tài liệu


Title: Tiếp cận học không giám sát trong học có giám sát với bài toán phân lớp văn bản tiếng việt và đề xuất cải tiến công thức tính độ liên quan giữa hai văn bản trong mô hình véctơ
Authors: Đinh Thị Phương Thu
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Xử lý văn bản; Phân lớp văn bản
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khai phá và phát hiện tri thức trong dữ liệu,các bài toán cơ bản trong xử lý văn bản phân nhóm phương pháp học không giám sát,phân nhóm dựa trên thuật ngữ xuất hiện thường xuyên(Frequenitemset)phân lớp,phương pháp học có giám sát bài toán phân lớp văn bản tiếng việt đề xuất hai hướng tiếp cận bài toá n theo phương pháp học không giám sát trong học cơ giám sát theo đề xuất theo cải tiến công thức đánh giá độ liên quan giữa hai văn bản trong mô hình véctơ thiết kế xây dựng hệ thống thử nghiệm cài đặt mô hình và kết quả thử nghiệm
Description: Luận văn thạc sỹ Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9466
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133952.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 2,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.