Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp phòng chống đánh trả trên mạng máy tính
Authors: Đinh Viết Tuấn
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Mạng máy tính; Hacker
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu, tổng hợp phân tích và dự báo một số dạng phá hoại mới trong chiến tranh thông tin. một số giải pháp phòng tránh đánh trả trên mạng máy tính.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9475
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133960.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 913,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.