Thông tin tài liệu


Title: Cơ sở dữ liệu xác xuất
Authors: Lê Văn Tấn
Advisor: Nguyễn Kim Anh
Keywords: Cơ sở dữ liệu xác xuất
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan thông tin đầy đủ và không chắc chắn, tri thức không hoàn chỉnh trong cơ sở dữ liệu quan hệ, Cơ sở dữ liệu xác xuất.
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9476
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133962.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 3,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.