Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng công nghệ song song và mô hình biểu diễn GIS để xử lý, khai thác và biểu diễn dữ liệu thu đa kênh
Authors: Phạm Đình Văn
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Khai thác dữ liệu; Mô hình GIS
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát, thiết kế hệ thống thu dữ liệu đa kênh, công nghệ xử lý song song và mô hình GIS. Cài đặt hệ thống.
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9478
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133967.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.