Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh đa điểm nhìn, các phương pháp xủ lý và ứng dụng
Authors: Khúc Nam Hải
Advisor: Nguyễn Thị Hoàng Lan
Keywords: Xử lý ảnh
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Xử lý ảnh, lý thuyết chung, bài toán thu nhận ảnh, bài toán xử lý ảnh đa điểm nhìn, nghiên cứu đối sánh ảnh tập thể, xây dựng ứng dụng thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sĩ/ chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9480
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133968.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 2,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.