Thông tin tài liệu


Title: Tính chất peroxydaza của phức Co(II)-axit citric
Authors: Nguyễn Văn Dưỡng
Advisor: Nguyễn Văn Xuyến
Keywords: Hệ xúc tác; Ion kim loại
Issue Date: 2004
Abstract: Vai trò của sự tạo phức đến tính chất xúc tác của Ion kim loại, quá trình xúc tác oxy hoá cơ chất bằng H2O2,cơ sở thực nghiệm các hệ xúc tác được chọn để nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu.Đông học quá trình xúc tác oxy hoá Ind trong hệ w,sự hoạt động của hoạt tính xúc tác và nồng độ {H2O2}.trong hệ (2)
Description: Luận văn chuyên ngành Hóa cơ bản
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9506
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129504.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.