Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng cường độ hô hấp của một số giống thóc đến chất lượng thóc bảo quản dự trữ
Authors: Đỗ Thanh Dương
Advisor: Bùi Đức Hợi
Keywords: Thóc; Cường độ hô hấp
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu cường độ hô hấp của một số giống thóc đã nhập kho dự trữ đến chất lượng thóc trong quá trình bảo quản và qua đó có thể đưa ra giải pháp bảo quản an toàn, hợp lý
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9509
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129530.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.