Thông tin tài liệu


Title: Cô đặc nước dứa bằng phương pháp kết tinh dung môi
Authors: Nguyễn Thị Lan Hương
Advisor: Nguyễn Xuân Phương
Keywords: Dứa; Kết tinh dung môi
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu và phân loại dứa và các phương pháp kết tinh nước dứa
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9510
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129531.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.