Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất cảm quan và thị hiếu của người tiêu dùng đối với một số sản phẩm pho mát nóng chảy đang tiêu thụ trên thị trường Hà Nội
Authors: Cung Thị Tố Quỳnh
Advisor: Hà Duyên Tư
Keywords: Pho mát nóng chảy
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về pho mát, nguyên liệu và các chất tạo màu, mùi, vị và các phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm pho mát
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9511
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129533.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.