Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội đến năm 2025
Authors: Nguyễn Thị Nguyệt
Advisor: Vũ Thị Minh Hiền
Keywords: Phát triển; Chiến lược; Trường Cao đẳng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển. Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển thông qua việc phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. Đề xuất các chiến lược phát triển cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội đến năm 2025
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9538
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311110.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311110-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 366,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.