Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại bệnh viện Lê Lợi
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Nguyễn Danh Nguyên
Keywords: tài chính; Bệnh viện Lê Lợi
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của bệnh viên Lê Lợi trong giai đoạn 2012 – 2016. Từ đó đề ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9720
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311012.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311012-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 288,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.