Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Thẻ ngân hàng; Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Hà Tĩnh một cách tổng quát dựa trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế và nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Hà Tĩnh
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9769
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310735.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310735-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 283,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.