Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thiết bị y tế tại bệnh viện Bà Rịa
Authors: Trần Mạnh Hải
Advisor: Nguyễn Danh Nguyên
Keywords: Bệnh viện Bà Rịa; Thiết bị y tế
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa HN
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý thiết bị y tế tại bệnh viện công lập; Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản lý thiết bị y tế tại bệnh viện Bà Rịa
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9794
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311011.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311011-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 296,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.