Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp đẩy mạnh huy động vốn tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Trần Việt Hà
Keywords: Huy động vốn; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn đưa ra cơ sở lý thuyết về huy động vốn và đẩy mạnh huy động vốn của Ngân hàng thương mại, làm sáng tỏ thêm những lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu, tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHHT chi nhánh Sở giao dịch từ đó đưa ra hệ thống giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh huy động vốn tại tại NHHT chi nhánh Sở giao dịch.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9849
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310529.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310529-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 307,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.