Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Authors: Phan Anh Tuấn
Advisor: Từ Sỹ Sùa
Keywords: Quỹ Bảo vệ môi trường; Vay vốn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động cho vay của các quỹ tín dụng. Thực trạng hoạt động và các biện pháp nâng cao hoạt động cho vay của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9895
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311126.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311126-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 375,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.