Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp quy hoạch phát triển cây chè công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Advisor: Đặng Vũ Tùng
Keywords: Chè; Phát triển; Quy hoạch; Nghệ An
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Phân tích, chỉ rõ đặc điểm của cây chè và kết quả phát triển cây chè ở Nghệ An. Phân tích được thực trạng công tác phát triển cây chè, đặc biệt là ở công tác quy hoạch. Đánh giá thực trạng, nêu những tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân cụ thể của các hạn chế trong công tác quy hoạch phát triển cây chè. Đề xuất quy hoạch phát triển cây chè công nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/9983
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310665.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310665-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 251,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.