Request a document copy: Nghiên cứu thu nhận N-acetylglucosamine (NAG) bằng chitinase từ penicillium oxalicum 20B định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!