Request a document copy: Một số giải pháp chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông và Internet nhằm nâng cao vị thế của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!