Request a document copy: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt khi gia công vật liệu có độ cứng cao trên máy cắt dây CNC-EMD

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!