Request a document copy: Phân tích công tác quản lý dự án cải tạo, mở rộng TBA 110kv Văn Điển và rút ra bài học kinh nghiệm quản lý các dự án cải tạo, mở rộng TBA 110kv

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!