Request a document copy: Phân tích và đề xuất giải pháp đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng tại Hải Phòng

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!