Request a document copy: Phân tích và đề xuất một số giải pháp cho bài toán công ích trong điều kiện cổ phần hoá các doanh nghiệp điện lực. Áp dụng cho công ty điện lực 1

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!