Request a document copy: Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm tích hợp CAD/CAM - CNC (Mastercam X2) trong thiết kế và gia công các sản phẩm cơ khí

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!