Request a document copy: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bôi trơn - làm nguội tối thiểu đến hiện tượng mòn của dụng cụ khi khoan thép 45

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!