Request a document copy: Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm probiotic đa chủng tại viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học- Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!