Request a document copy: Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm CAD/CAM/CNC của Inventor, Mastercam trong thiết kế và gia công bề mặt phức tạp trên máy gia công CNC.

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!