Request a document copy: Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học môn cơ khí đại cương ở Khoa sư phạm kỹ thuật - Đại học sư phạm Hà Nội

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!