Request a document copy: Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số A1 và mũ số A2 của hàm tuổi bền T=A1VA2 tới hàm chi phí gia công K khi tiện

Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì đang trong quá trình xây dựng chính sách phục vụ tài liệu số cho bạn đọc. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Luận văn - luận án (P.304 - Thư viện Tạ Quang Bửu).

Trân trọng!