Nguyễn Test
Qualification:TS chuyên ngành Kỹ thuật hóa học
Fields/Area of Specialization:
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

151

VIEWS & DOWNLOAD

108

Top Country : China

Showing results 1 to 7 of 7
 • 000000133937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2004)

 • Giới thiệu xu hướng phát triển công nghệ viễn thông và các dịch vụ viễn thông, giải pháp và cấu trúc NGN của một số nhà cung cấp và các tổ chứcQuốc tế, mạng thế hệ sau (Next Generation Network). Quản lý mạng và giới thiệu mô hình NGN của VNPT và xây dựng giải pháp cho mạng bưu điện HN

 • 000000208068.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Kiều Vĩnh Khánh (2006)

 • Giới thiệu các mạng viễn thông, giám sát và điều hành mạng viễn thông nói chung và mạng viễn thông tại Việt Nam nói riêng.

 • 327670-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Sơn Tùng;  Advisor : Nguyễn Đức Toàn (2021)

 • Tổng quan về hạ tầng mạng MPLS ngày nay và sự đáp ứng; công nghệ định tuyến nguồn; công nghệ mạng khả trình software-defined networking (SDN); tích hợp công nghệ định tuyến phân đoạn vào công nghệ mạng khả trình.

 Nguyễn Test
Qualification: TS chuyên ngành Kỹ thuật hóa học
Fields/Area of Specialization:
See more information about the author
Showing results 1 to 7 of 7
 • 000000133937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2004)

 • Giới thiệu xu hướng phát triển công nghệ viễn thông và các dịch vụ viễn thông, giải pháp và cấu trúc NGN của một số nhà cung cấp và các tổ chứcQuốc tế, mạng thế hệ sau (Next Generation Network). Quản lý mạng và giới thiệu mô hình NGN của VNPT và xây dựng giải pháp cho mạng bưu điện HN

 • 000000208068.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Kiều Vĩnh Khánh (2006)

 • Giới thiệu các mạng viễn thông, giám sát và điều hành mạng viễn thông nói chung và mạng viễn thông tại Việt Nam nói riêng.

 • 327670-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Sơn Tùng;  Advisor : Nguyễn Đức Toàn (2021)

 • Tổng quan về hạ tầng mạng MPLS ngày nay và sự đáp ứng; công nghệ định tuyến nguồn; công nghệ mạng khả trình software-defined networking (SDN); tích hợp công nghệ định tuyến phân đoạn vào công nghệ mạng khả trình.