Nguyễn Đức Toàn
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:
TS. Nguyễn Đức Toàn hoàn thành chương trình học kỹ sư và thạc sỹ Điện tử – Viễn thông tại Trường Đại học Bách khoa Hà nội vào năm 2004 và 2006. TS. Toàn nhận bằng tiến sỹ tại Học Viện Shiabaura, Nhật Bản năm 2017. Các hướng nghiên cứu của TS. Toàn bao gồm mạng điều khiển mềm, đo đạc hiệu năng của mạng, mạng thông minh và các mạng truyền thông bền vững.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

245

VIEWS & DOWNLOAD

132

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 8 of 8
 • 000000208068.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Kiều Vĩnh Khánh (2006)

 • Giới thiệu các mạng viễn thông, giám sát và điều hành mạng viễn thông nói chung và mạng viễn thông tại Việt Nam nói riêng.

 • 327670-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Sơn Tùng;  Advisor : Nguyễn Đức Toàn (2021)

 • Tổng quan về hạ tầng mạng MPLS ngày nay và sự đáp ứng; công nghệ định tuyến nguồn; công nghệ mạng khả trình software-defined networking (SDN); tích hợp công nghệ định tuyến phân đoạn vào công nghệ mạng khả trình.

 • 000000133937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2004)

 • Giới thiệu xu hướng phát triển công nghệ viễn thông và các dịch vụ viễn thông, giải pháp và cấu trúc NGN của một số nhà cung cấp và các tổ chứcQuốc tế, mạng thế hệ sau (Next Generation Network). Quản lý mạng và giới thiệu mô hình NGN của VNPT và xây dựng giải pháp cho mạng bưu điện HN

 • 254673.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2011)

 • Trình bày tổng quan về mạng không dây. Wireless mesh network. Giao thức OLSR. Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến OLSR.

 Nguyễn Đức Toàn
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization:
TS. Nguyễn Đức Toàn hoàn thành chương trình học kỹ sư và thạc sỹ Điện tử – Viễn thông tại Trường Đại học Bách khoa Hà nội vào năm 2004 và 2006. TS. Toàn nhận bằng tiến sỹ tại Học Viện Shiabaura, Nhật Bản năm 2017. Các hướng nghiên cứu của TS. Toàn bao gồm mạng điều khiển mềm, đo đạc hiệu năng của mạng, mạng thông minh và các mạng truyền thông bền vững.
See more information about the author
Showing results 1 to 8 of 8
 • 000000208068.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Kiều Vĩnh Khánh (2006)

 • Giới thiệu các mạng viễn thông, giám sát và điều hành mạng viễn thông nói chung và mạng viễn thông tại Việt Nam nói riêng.

 • 327670-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Sơn Tùng;  Advisor : Nguyễn Đức Toàn (2021)

 • Tổng quan về hạ tầng mạng MPLS ngày nay và sự đáp ứng; công nghệ định tuyến nguồn; công nghệ mạng khả trình software-defined networking (SDN); tích hợp công nghệ định tuyến phân đoạn vào công nghệ mạng khả trình.

 • 000000133937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2004)

 • Giới thiệu xu hướng phát triển công nghệ viễn thông và các dịch vụ viễn thông, giải pháp và cấu trúc NGN của một số nhà cung cấp và các tổ chứcQuốc tế, mạng thế hệ sau (Next Generation Network). Quản lý mạng và giới thiệu mô hình NGN của VNPT và xây dựng giải pháp cho mạng bưu điện HN

 • 254673.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2011)

 • Trình bày tổng quan về mạng không dây. Wireless mesh network. Giao thức OLSR. Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến OLSR.