Hoàng Văn Hiệp
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Kỹ thuật máy tính
Tiến sĩ Hoàng Văn Hiệp hiện là giảng viên của Bộ môn Kỹ thuật máy tính- Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông- Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sĩ về công nghệ thông tin năm 2014 tại Viện Công nghệ Shibaura, Nhật bản. TS có rất nhiều bài báo khoa học trong các tạp chí và hội thảo quốc tế. Các môn giảng dạy: Xử lý ảnh; Vi xử lý; Thực hành kiến trúc máy tính; Tin học đại cương.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

29

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 2 of 2
  • 312286.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Minh;  Advisor : Hoàng Văn Hiệp (2018)

  • Sơ lược lịch sử xác định vị trí, một số hệ thống định vị vệ tinh hiện nay, nguồn gây lỗi trong các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh. Các phương pháp dẫn đường, tổng quan về GNSS, công nghệ bộ thu mề -SDR. Các tham số giám sát tầng điện ly. Ảnh hưởng của tầng điện ly đến định vị chính xác.

 Hoàng Văn Hiệp
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật máy tính
Tiến sĩ Hoàng Văn Hiệp hiện là giảng viên của Bộ môn Kỹ thuật máy tính- Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông- Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận bằng Tiến sĩ về công nghệ thông tin năm 2014 tại Viện Công nghệ Shibaura, Nhật bản. TS có rất nhiều bài báo khoa học trong các tạp chí và hội thảo quốc tế. Các môn giảng dạy: Xử lý ảnh; Vi xử lý; Thực hành kiến trúc máy tính; Tin học đại cương.
See more information about the author
Showing results 1 to 2 of 2
  • 312286.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Minh;  Advisor : Hoàng Văn Hiệp (2018)

  • Sơ lược lịch sử xác định vị trí, một số hệ thống định vị vệ tinh hiện nay, nguồn gây lỗi trong các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh. Các phương pháp dẫn đường, tổng quan về GNSS, công nghệ bộ thu mề -SDR. Các tham số giám sát tầng điện ly. Ảnh hưởng của tầng điện ly đến định vị chính xác.