Nguyễn Bá Ngọc
Qualification:TS
Fields/Area of Specialization:Hệ thống thông tin
Tiến sĩ Nguyễn Bá Ngọc là một giảng viên ở Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thầy sử dụng thành thạo tiếng Nga, cùng với giảng dạy và nghiên cứu thầy còn rất đam mê lập trình và các ngôn ngữ lập trình. Thầy đã là một sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trong năm học đầu tiên, dựa trên thành tích học tập xuất sắc, đã được xét duyệt học bổng nhà nước và sang Nga du học. Thầy đã học một năm đầu của chương trình đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Irkutsk, và những năm sau đó ở Trường Đại học Bách khoa Tomsk. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư, thầy tiếp tục thực hiện nghiên cứu tiến sĩ ở Trường Đại học Bách khoa Tomsk . Với những kết quả đã đạt được trong quá trình phân tích các mô hình tìm kiếm thông tin và phát triển một mô hình tìm kiếm thông tin mới sử dụng các công nghệ web ngữ nghĩa để cung cấp một hình thức tiếp cận thông tin mới và tốt hơn, thầy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2012 ở hội đồng Trường Đại học Toán tính toán và Địa vật lý toán học thuộc Cơ sở Viện Hàn lâm Khoa học Nga ở Siberia, và được cấp bằng tiến sĩ năm 2013 bởi Bộ Giáo dục và Khoa học Nga.
See more information about the author

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

3

Top Country : United States

Showing results 1 to 1 of 1
 Nguyễn Bá Ngọc
author picture
Qualification: TS
Fields/Area of Specialization: Hệ thống thông tin
Tiến sĩ Nguyễn Bá Ngọc là một giảng viên ở Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thầy sử dụng thành thạo tiếng Nga, cùng với giảng dạy và nghiên cứu thầy còn rất đam mê lập trình và các ngôn ngữ lập trình. Thầy đã là một sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trong năm học đầu tiên, dựa trên thành tích học tập xuất sắc, đã được xét duyệt học bổng nhà nước và sang Nga du học. Thầy đã học một năm đầu của chương trình đào tạo ở Trường Đại học Kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Irkutsk, và những năm sau đó ở Trường Đại học Bách khoa Tomsk. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư, thầy tiếp tục thực hiện nghiên cứu tiến sĩ ở Trường Đại học Bách khoa Tomsk . Với những kết quả đã đạt được trong quá trình phân tích các mô hình tìm kiếm thông tin và phát triển một mô hình tìm kiếm thông tin mới sử dụng các công nghệ web ngữ nghĩa để cung cấp một hình thức tiếp cận thông tin mới và tốt hơn, thầy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2012 ở hội đồng Trường Đại học Toán tính toán và Địa vật lý toán học thuộc Cơ sở Viện Hàn lâm Khoa học Nga ở Siberia, và được cấp bằng tiến sĩ năm 2013 bởi Bộ Giáo dục và Khoa học Nga.
See more information about the author
Showing results 1 to 1 of 1